dvdv

Auto sildade reguleemirine

Auto juhitavus ja sellega kaasnev ohutus sõltub väga palju rataste kokkujooksu õigest reguleerimisest. See näitaja on saanud nimetuse „kokkujooks-rattakalle“. Termini „Kokkujooks“ all mõeldakse liikumise suuna nurka maapinna ja ratta pöörlemise vahel. Valesti reguleeritud kokkujooks võib põhjustada rehvide kiiret ebaühtlast kulumist, mis muudab need kasutamiskõlbmatuks. Termini „Rattakalde“ all mõeldakse ristnurka maapinna ja ratta pöörlemise suuna vahel. Rattakalde õige reguleerimine tagab mitmeid eeliseid, sealhulgas:

 • auto teelpüsivus;
 • auto juhitavus;
 • autorehvi mustri vähene kulumine.

Kvalifitseeritud teenused TEHO Partners’ilt

TEHO Partners’i spetsialistid reguleerivad  kvaliteetselt Teie auto sildasid. Juhul kui auto kaldub kõrvale sõidutrajektoorilt, võib selle põhjuseks olla erinevad asjaolud.  Neid välja selgitada, omamata selleks vastavaid teadmisi ja kogemusi – on praktiliselt võimatu. Seepärast, palun pöörduge spetsialistide poole.

Meie spetsialistid, kes on töötanud autoteeninduse sfääris juba üle 10-ne aasta, selgitavad välja probleemide põhjused ja kõrvaldavad need kvalifitseeritult.

Millal on õige aeg reguleerida rataste kokkujooksu?

Sildade reguleerimist ei pea tegema mitte ainult ilmsete kokkujooksu vigade korral. Igal juhul peab sildade reguleerimist tegema alati peale veermiku osa remonti. Samuti on soovitatav mõelda sellele teenusele kui:

 • kliirens on muutunud;
 • tasasel teel on märgata auto kõrvalekaldumist;
 • rool on muutnud oma algset asendit;
 • auto ei püsi kindlalt teel;
 • autorehvidel on tekkinud kiire kulumise tunnuseid;
 • pidurdamisel auto kisub kõrvale.

TEHO Partners’i spetsialistid abistavad Teid nende probleemide kõrvaldamisel!

Auto konditsioneeride remont ja täitmine

Konditsioneeri kvaliteetne töö tagab mugavuse nii juhile kui ka reisijatele. Seepärast igasugune viga selle agregaadi töös on ebasoovitav, probleeme tekitav ja tunnetatav. Isegi siis kui konditsioneer enam ei tööta on TEHO Partnersi’i spetsialistid valmis seda remontima. Meil töötavad professionaalid, kes rakendavad omandatud oskusi, mis on saadud rohkem kui 10-ne aastase staaži jooksul. Seega Te ei pea kahtlema nende spetsialistide kompetentsuses.

 

Kaasaegsed seadmed

Lisaks oma ala asjatundjatele võime uhkust tunda ka kaasaegse aparatuuri üle. Näiteks, on see seade „Robinair AC590PRO“ Itaaliast pärit ning ettenähtud spetsiaalselt konditsioneeride teenindamiseks.

Mõõdukad hinnad ja soodustuse saamise võimalus

Firma  TEHO Partners tagab kõikidele oma klientidele teenuste osutamisel täiesti adekvaatsed hinnad. Sellele lisaks võite soetada endale või saada esimese remondi tellimisega kliendikaardi, mis edaspidi võimaldab Teil saada hinnasoodustust 5% ulatuses varuosadele tellides need telefoni teel.

Töökorras olev konditsioneer – see on mugavuse tagatis!

Meie firma rakendab kõik oma jõupingutused selleks, et konditsioneerisüsteemi remontimine ja selle täitmine oleks tehtud kvaliteetselt. Selle seadme remontimise garantiiks on Teie mugavustega sõitmine selles autos ja, et see seade ei veaks Teid alt kõige vajalikumal ajal.

Teised teenused

Firma TEHO Partners areneb dünaamiliselt ja oma tegevuses ei piirdu meie firma autoservises tavaks olevate teenuste osutamisega. Meie kollektiiv täiustab pidavalt oma kogemusi ja laiendab tehtavate tööde loetelu. Seega kui Teil on vaja teenust, mille kirjeldust meie menüüs ei leidu, siis palume meile helistada ja täpsustada Teie sõidukiga seotud probleemi olemust. Täiesti tõenäoline on see, et teeme ka selliseid töid, mis pakuvad Teile huvi, kuid lihtsalt füüsiliselt me ei ole suutnud kogu seda infot kõigist teenustest siin kajastada.

Meie valmidus Teid abistada

Meie firma teeb ka keevitamise töid. Samuti vajaduse korral suuname auto peale remonti riiklikule tehnoülevaatusele ja pakume hulgaliselt ka teisi teenuseid. Käesolevaks ajaks on meie klientide arv kasvanud üle 4000-nde. Ja igaühele neist üritame läheneda individuaalselt.

 

Tähtis etapp enne auto ostmist

Kui Te olete otsustanud osta endale kasutatud auto, siis veenduge selle kvaliteedis. Meie spetsialistid aitavad objektiivselt hinnata selle sõiduki seisukorda. Me teeme autole korraliku ülevaatuse ja oleme abiks ostmise kõikide „poolt“ ja „vastu“ agumentide kaalumisel.  Samas esitame ka võimaliku remondihinna, mis võib vaja minna kui auto on vaidlusaluses seisundis.

TEHO Partners – see tähendab ainul kõrgeklassilist teenindamist ja meie meeskonna valmisolekut Teid abistada, kasutades selleks kõiki oma teadmisi ja paljude aastate jooksul omandatud kogemusi!

Mootori remont

Mootor – see on auto peamine osa, mille korrasolekust sõltub normaalse sõiduteekonna pikkus ja selle ohutus liikumise protsessis. Seega, tasub perioodiliselt teha mootorile diagnostikat ja seejärel remonti isegi mitteoluliste vigade ilmnemisel. Eriti siis kui võtta arvesse asjaolu, et tähelepanuta jäänud vead võivad kasvada suurteks riketeks.

 

Millal on vajalik mootori remontimine?

On hulgaliselt mootori vigastusi ja probleeme, mille juures tuleb kasutada spetsialisti sekkumist. Firmale TEHO Partners on see jõukohane. Meil töötavad kvalifitseeritud oma ala meistrid, kes rakendavad omandatud oskusi, mis on saadud rohkem kui 10-ne aastase staaži jooksul. Meie spetsialistid on abiks Teie auto mootori remontimisel. Kuid eduka remondi tulemused ei sõltu mitte ainult spetsialistidest, vaid ka õigeaegsest pöördumisest meie poole. Seega, palun tutvuge võimalike baastunnustega kui Teie auto mootor „jukerdab“ ja  on aeg pöörduda autoservisesse. Need tunnused oleksid:

 • suurenenud mootoriõli tarbimine;
 • saasteainete osa suurenemine heitgaasides;
 • süüteküünalde kontaktidele nõe tekkimine;
 • ebaühtlane mootori töö tühikäigul;
 • suurenenud kütusekulu;
 • katkestused detailide töös;
 • löögid mehhanismis;
 • võimsuse langemine;
 • ülekuumenemine.

Olete avastanud ühe neist tunnustest?

Siis tuleb Teie auto mootorile teha diagnostikat ja seejärel kvaliteetselt remontida.

Rehvide vahetus

Ei ole sellist autohuvilist, kes ei oleks kokku puutunud rehvide vahetusega vastavalt aastaajale. TEHO Partners’i spetsialistid kindlustavad Teile kõrgetasemelise rehvimontaaži koos sobiva hinnaga selleks, et saaksite pidevalt olla valmis sõiduks uue aastaaja tingimustes.

Teenuste eeskujulik kvaliteet

Meie firmal on olemas kõiksugused seadmed ja töövahendid, mida võib vaja minna kvaliteetse rehvimontaaži teostamiseks. Meil on kaasaegsed manomeetrid ja platvormtõstukid, mille abil rataste diagnostika tegemine on lihtne. Me vaatame üle Teie auto rehvide seisukorra, vajaduse korral lisame rõhku ning anname soovitusi, mis tagavad sõiduohutust ja efektiivset ekspluatatsiooni vastavalt aastaajale.

Täiendavad teenused

Kasutades TEHO Partners’i teenuseid, saate kasutada alljärgnevaid eeliseid:

 • kvaliteetne teenindamine spetsialiste poolt, kellel on kogemusi üle 10-ne aasta;
 • operatiivsus, tänu millele on ooteajad lühikesed;
 • võimalik saada kliendikaart, mille abil saab hinnasoodustust 5% ulatuses ja privileegi esitada varuosade tellimust telefoni teel.

Me osutame rehvivahetuse ja teisi autoservise teenuseid, mis aitavad Teie sõidukit korras hoida.

Elektritööd ja diagnostika

Elektritööd ja diagnostika – need on iga autoteeninduse tegevuse lahutamatud tööd. TEHO Partners ei ole selles suhtes erand. Meil on selliste tööde tarvis vastavate seadmetega eraldi boks. Selliseid töid ei soorita mitte iga spetsialist, vaid ainult need, kes on sellise tööde tegemiseks saanud spetsiaalse väljaõppe.

Kvaliteetne diagnostika – see on hästi tehtud  remondi tagatis

Juhul kui auto vea selgitamisel on tekkinud probleeme, siis selle põhjuse määramisel tuleb teostada õigeaegselt ja korrektselt autole diagnostika. Diagnostika abil saab remondi käigus kõrvaldada tekkinud viga ja vältida selle kordumist. Samas peab arvestama sellega, et diagnostika tulemused on laiahaardelisemad ja ühe uuringu  abil saab määratleda mitmeid defekte:

 • diagnostika abil saata hinnata auto seisukorda, mida Te kavatsete osta;
 • hinnata võimalike rikete tekkimist ja kavandada õigeaegselt remonti;
 • valmistada autot ette pikkadeks reisideks või sõiduks rasketes teeoludes.

TEHO Partners spetsialistid teevad auto peamistele sõlmedele ja detailidele  põhjalikku diagnostikat, mille tulemusel  Te jääte auto remondiga,  kas rahule või saab Teile selgeks, millist remonti tuleb edaspidi plaanida. Selliseid diagnostika tulemusi tagavad firma Bosch diagnostika testrid, mida me kasutame.

Kvalifitseeritud elektritööd – see on avariide vältimine

Elektritööd – see on autoservise üks teeninduse liike, mida võivad teha ainult kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid. Praktika on näidanud, et mitte töökorras olev elektriline osa või sellest tingitud asjaolud võivad  olla avarii põhjuseks.  Meie elektritööde spetsialistid on suurte teadmistega oma ala  professionaalid.

Pöörduge kindlasti firmasse TEHO Partners. Teid ootavad ees kõrge kvaliteediga teenused spetsialistide poolt, kes on selles sfääris töötanud juba üle 10-ne aasta.

Autohooldus ja remont

Iga auto kulub ekspluatatsiooni käigus. Isegi siis kui sõidate selle autoga harva – selle detailid vananevad. Teatud detailide väljavahetamise põhjuseks võib olla nii loomulik kulumine kui ka nende vananemine.

Kaasaegne tehnoülevaatus – see on meelerahu tagatis

Juhul kui Teie auto läbib tehnohoolduse vähemalt kord aastas, pikeneb auto vastupidavus. Kuid auto, mille läbisõit on väga suur, vajab sagedamat tehnohooldust kui ainult kord aastas.

Regulaarselt teavitades end oma auto tehnilisest seisukorrast, võite olla kindel selles, et auto ei üllata Teid ebameeldivustega pikal teekonnal ning ei provotseeri Teid avariilise situatsiooniga mõne detailirikke tõttu.

Millest koosneb auto tehniline teenindamine?

Tehnilise teeninduse tööde teostamisel:

 • hinnatakse auto tehnilist seisukorda ja selle kulumisastet;
 • tuvastatakse kulunud detailid ja asendatakse need uutega;
 • vahetatakse kulumaterjale, määrdeõlisid jms.

Õigeaegselt teostatud tehniline ülevaatus ja teenindamine – selle abil on Teil võimalus pidada kontrolli oma auto tehnilise seisundi üle. TEHO Partners tagab Teie autole kvaliteetse teeninduse mõõduka hinna eest.

Autovaruosade müük

Varuosade asjatundlik valik võimaldab mitte ainult lahendada remondi küsimusi, mõnikord võivad kvaliteetsed uued detailid anda lootusetus seisukorras autole „uue elu“. Selles osas TEHO Partners abistab Teid meeleldi detailide valikul ja leiab remondiks kõik vajaliku.

 

Veidi ajaloost

2008 aastal kui meie firma oli just autoteeninduse turul end tutvustanud, oli meie peamiseks tegevusalaks just varuosade müümine. Vaatamata sellele, et mõni aasta hiljem tekkis veel autoteenindus, detailide varumine ja müümine – ei ole need tegevused mitte vähem tähtsad meie töös.

 

Individuaalne lähenemine ja soodsad hinnad

Selleks, et muuta klientide teenindamise protsess sujuvamaks, teha see mugavamaks – töötasime välja lihtsa süsteemi kliendikaardi saamiseks. Selle kaardi saate endale osta 3,20 euro eest või saada kliendikaart oma auto esimese remondi korral meie juures. Kliendikaart võimaldab esitada tellimusi telefoni teel ja saada 5% soodustust. Kliendikaart  annab Teile tähtsa eelistuse – meil on säilitatud info Teile müüdud varuosade kohta, mille varumisel on arvestatud auto mudelit ja selle tehnilist seisukorda. See võimaldab teenindada Teid kvaliteetselt, läheneda individuaalselt mitte ainult ilusate sõnade vahendusel, vaid ka reaalse töö alusel.

 

Müügil olevate varuosade  kõrge kvaliteet ja sobiv hind

Meil müügis olevad varuosad ei ole mitte ainult kvaliteetsed ja pika kasutuse ajaga, vaid on ka soodsa hinnaga. Varuosade suur valik aga lubab variantide valikut arvestades Teie rahalisi võimalusi.

TEHO Partners – see tähendab alati kvaliteetset abi, millega saate endale soetada oma auto jaoks sobivaid varuosi.